Pár slov o mně


Jmenuji se Josef Mocsi . Radiotechnikou jsem se začal zabývat už na základní devítileté škole pod vedením učitele Alexandra Atlase. V 15 letech jsem dostal evidenční číslo rádiového posluchače OK3-22206.

Na průmyslové škole strojnické v Komárně jsem od druhého ročníku začal docházet na kolektivní stanici OK3KGI do Slovenských loděnic. V roce 1967 jsem se zúčastnil kurzu provozních operátorů v Nitře na letišti pod vedením Jozefa Krčmárika OK3DG. Po získání provozních zkušeností na kolektivní stanici na začátku roku 1968 jsem požádal o samostatnou volací značku. Současně se získáním maturitního vysvědčení jsem dostal i vlastní koncesi s volacím znakem OK3TAR.

Po absolvování střední školy jsem nastoupil do Vyššího leteckého učiliště v Košicích. Radioamatérskou koncesi jsem musel uvést do klidu. Po skončení letecké školy jsem nastoupil do Bechyně jako pilot letounu MiG 21. Zároveň jsem se oženil a narodily se nám děti. V tomto období šlo radioamatérské vysílání do pozadí.

K radioamatérskému vysílání jsem se vrátil aktivně až po získání vysokoškolského vzdělání na Vojenské akademii v roce 1978. Na začátku jsem vysílal pod značkou kolektivní stanice OK1KUH. Po obnovení provozní praxe na kolektivní stanici jsem znova zažádal o vydání soukromé koncese. Od roku 1979 se opět začala objevovat značka OK1TAR na radiomaterských pásmech. K vysílání jsem používal zařízení domácí výroby "Atlas" a "UW3DI". Vzhledem k výbornému kolektivu jsem v Bechyni rád chodil do klubu OK1KUH, kde jsme se pravidelně zúčastňovali různých aktivit a soutěží. Rád vzpomínám na členy klubu (seznam členů asi nebude úplný: OK1QY-Josef, OK1DXJ-Ludva, OK1DXL-Jirka, OK1DXN-Venca, OK1DUV-Jirka, OK1DUW-Jirka, OK1IPE-Eda, OK1VSG-Standa).

Bohužel jsem v roce 1990 musel za prací do Staré Boleslavi a v roce 1992 do Prahy. Do Prahy 8 - Čimic jsme se v roce 1993 i přestěhovali. Z Čimic jsem pak vysílal 10 let. Vzhledem k omezenému prostou panelákového bytu jsem si pořídil stanici IC706MkII.

Od roku 1998 používám volací značku OK1TQ. Od roku 2004 žijeme v Kostelci nad Labem v rodinném domku. Moje podmínky na vysílání, ale hlavně na bastlení jsou výrazně lepší. Ani v tomto prostředí nevlastním směrové antény. K vysílání na krátkých vlnách využívám zařízení TS-930S. V současné době nejsem členem žádného radioklubu. Při amatérské činnosti se snažím využívat všechny povolené druhy provozu na krátkých vlnách. VKV a UKV pásma využívám okrajově.
Od prvního ledna 2010 jsem v důchodu.
   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA