Aktuální informace


Na této stránce budou zveřejňovány aktuální informace vztahující se k tomuto webu.

Úvodní informace


V současné době jsou tyto stránky ve výstavbě. Některé stánky či odkazy nemusí být funkční. Stránky o počasí běží v zkušebním provozu od 15.10.2012. O jejich plném zprovoznění najdete informaci vždy na této stránce.

Radioamatérské stránky a fotografie budou doplňovány později.